Σεμινάριο Eσωτερικής Ψυχολογίας

Ο νέος και καλύτερος κόσμος βρίσκεται μέσα σου

“Ο κόσμος, η κοινωνία και ο εαυτός μας, είναι εικόνα του πως είναι ο καθένας μέσα του. Ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος Πλωτίνος έλεγε: “Μια ψυχή δεν μπορεί να δει το ωραίο αν δεν είναι ωραία η ίδια.”. Για το λόγο αυτό, αν κανείς θέλει να αλλάξει τον κόσμο, και να δει το ωραίο σε αυτόν, αρκεί να ξεκινήσει με τον εαυτό του. Εκεί βρίσκεται η αρχή της ανθρώπινης αλλαγής και της προσφοράς στην κοινωνία, στην ανακάλυψη του πλούσιου εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου. Ο νέος και καλύτερος κόσμος βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο, αρκεί να είναι πρόθυμος να τον ανακαλύψει!”
Θέματα:
● Η εσωτερική σύνθεση του ανθρώπου
● Πώς να κατανοήσουμε τον εαυτό μας
● Πώς να βγάλουμε τον καλύτερο εαυτό μας
● Πως μπορώ να επικοινωνώ καλύτερα με τους άλλους
● Πως μπορώ να ξεπερνώ τις δυσκολίες
Πληροφορίες :
Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα, 1ος Όροφος

Εκτύπωση
×