Παρουσίαση “Η διδασκαλία του Βούδα”

«Βούδας» κυριολεκτικά σημαίνει «Ο φωτισμένος». Ο Βούδας ποτέ στην πραγματικότητα δεν κατέγραψε κάποια από τις διδασκαλίες του. Όπως ο Ιησούς και ο Σωκράτης,η μέθοδος διδασκαλίας του ήταν προφορική και επικοινωνιακή. Προφορικές παραδόσεις φύλασσαν τη σοφία του Βούδα ζωντανή για 400 χρόνια μετά το θάνατό του

Θέματα που θα αναπτυχθούν:
Μπορεί ο πόνος να με βοηθήσει στη συνειδητοποίηση?
Πώς μπορώ να γίνω ευτυχισμένος σύμφωνα με τη διδασκαλία του Βούδα?
Πώς σχετίζεται η δράση με την ελευθερία μου?
Μύθοι και παραβολές

Εκτύπωση
×