Σειρά μαθημάτων εσωτερισμού

Έναρξη σειράς μαθημάτων εσωτερισμού. Θα προσεγγίσουμε θεωρητικά και πρακτικά τις απαντήσεις στα βαθύτερα υπαρξιακά ερωτήματα και θα ξεκινήσουμε τα πρώτα βήματα στο θαυμαστό κόσμο της εσωτερικής φιλοσοφίας

Εκτύπωση
×